LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


ORO MYOFUNCTIONELE THERAPIE


Oro MyoFunctionele Therapie (OMFT) na regulatie

Wat is Oro MyoFunctionele Therapie?

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc. oefenen ieder krachten uit op het gebit. “Normaal gesproken” is er een functioneel evenwicht tussen de werking van deze verschillende spieren. Afwijkend mondgedrag / afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling echter verstoren. Een verstoord evenwicht tussen die spieren kan de vorm van het gebit en/of de kaken (zelfs na orthodontische behandeling) beļnvloeden. Vaak is daarnaast ook de spraak gestoord. Indien het evenwicht tussen de mondspieren onderling verstoord is ten gevolge van afwijkende mondgewoonten, dan zal de vorm van de kaken (en de stand van de tanden en kiezen) zich aan dit verstoorde evenwicht aanpassen.

Willen we de vorm van de kaken veranderen, dan zullen we dus moeten beginnen met het veranderen van de functie van de betrokken spiergroepen. Oro MyoFunctionele Therapie (OMFT) is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te doen en foutieve mondgewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en richt zich niet alleen op de gevolgen van het verkeerde evenwicht.

Oefening 1 t.b.v. OMFT behandeling.
Oefening 2 t.b.v. OMFT behandeling.

Is Oro MyoFunctionele Therapie zinvol?
Divers onderzoek op gebied van logopedie en tandheelkunde heeft al uitgewezen dat oro myofunctionele therapie zinvol kan zijn. Doordat het mondgedrag verandert, herstelt de spierbalans in het mondgebied en dit heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van gebit en kaken en op de articulatie. Door het inzetten van OMFT kan de duur van zowel de orthodontische behandeling als ook de articulatietherapie worden verkort. Bij een afwijkende tandenstand ten gevolge van afwijkend mondgedrag is er, wanneer alléén orthodontie wordt toegepast, 39% kans op relaps (de tanden schuiven na verloop van tijd terug naar hun ‘oude’ plaats).
Door samen te werken met de logopedist wordt deze kans op relaps verkleind. Na OMFT vinden er namelijk geen gebitsverschuivingen meer plaats ten gevolge van verkeerd spiergebruik.  Andere therapieën, zoals orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie, kunnen daardoor later een blijvend resultaat opleveren.