LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


AUDITIEVE VERWERKINGSPROBLEMEN

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er in de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als 'wat we doen met wat we horen'. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Auditieve verwerking wordt omschreven als het mechanisme en de processen van het gehoor welke verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van: lokalisatie en lateralisatie van geluid bijv. richtinghoren), auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, auditieve temporele waarneming, verstaan van spraak in achtergrondlawaai en verstaan van onvolledige (laag-redundante) spraak. Bovenstaande punten worden auditieve verwerkingsprocessen genoemd. Wanneer een probleem in én of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot én woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.