LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


Welkom op de website van logopediepraktijk OOST

 
Op deze site kunt u informatie vinden over de praktijk, algemene informatie betreffende logopedie en uitleg over een aantal veel voorkomende logopedische stoornissen.

Wat is logopedie:
In het dagelijks leven is communicatie niet meer weg te denken. Door te spreken en te luisteren begrijpen we elkaar. Spreken is een ingewikkeld samenspel van je adem, stem, neus, tong en lippen. Daarnaast moeten we kunnen horen, verwerken en begrijpen. Ook kunnen er problemen zijn op het gebied van eten en drinken. Denk hierbij aan slikken en mondmotoriek. Logopedie is dus meer dan spraakles.

Wat doet een logopedist?
De logopedist onderzoekt en behandelt cliënten na verwijzing door huisarts, tandarts, orthodontist, KNO-arts,audiologisch centrum of een medisch specialist. Een logopedist kan begeleiden bij problemen op het gebied van:

Logopedie praktijk vestiging

Logopedie praktijk OOST is een allround praktijk in Utrecht. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen met taal-, spraak-, stem-, eet-, drink- en slikproblemen. Onze praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Utrecht Oost waarin verschillende disciplines zijn gevestigd waarmee wij zo nodig, onderling kunnen samenwerken.

Logopedie praktijk overzicht