LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


Behandeltraject:
Indien u zich bij ons aanmeldt hebben wij van uw huisarts, tandarts, ortodontist of specialist een verwijsbrief nodig.Verder is het belangrijk bij de eerste afspraak een geldig Identiteitsbewijs en uw polisnummer van de Zorgverzekeraar mee te nemen.

Intake:
Bij uw eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. Door middel van een aantal anamnese vragen samen met een observatie worden uw klachten dan in kaart gebracht. Indien het nodig blijkt zal er met logopedisch onderzoek gestart worden.

Logopedie behandeling:
Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald. Cliënten worden in het algemeen een half uur per week behandeld. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode van behandeling. Aan het einde van een behandeling leggen we uit wat thuis moet worden geoefend.

Afsluiting:
Indien de gestelde behandeldoelen bereikt zijn ronden we de behandeling af.

Samenwerking:
Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen bij de behandeling van kinderen, kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kan ook gaan om een andere paramedische behandelaar zoals bijvoorbeeld een (kinder-) fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Aanvullend onderzoek:
Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet verbeterd kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus of paramedicus. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut of orthopedagoog.

Logopedie praktijk overzicht