LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


DYSARTRIE.

spraak dysartrie

Dysarthrie is een spraakstoornis veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren, nodig voor ademhaling, stemgeving en articulatie onvoldoende.
Oorzaken kunnen zijn: herseninfarct (CVA: CerebroVasculair Accident), ziekte van Parkinson, MS en ALS. Communicatie bij mensen met een dysarthrie is verstoord omdat ze moeilijk verstaanbaar zijn t.g.v onduidelijk spreken, te zachte of hese stem, eentonig spreken of nasaliteit. Bij een CVA is er sprake van een verlamming en is ook de mimiek veranderd. Eenzijdig is vaak ook sprake van speekselverlies. Vaak zijn er ook slikproblemen.

Logopedie:
Binnen de behandeling zal gewerkt worden aan een zo goed mogelijke verstaanbaarheid. De cliënt wordt geleerd zo optimaal mogelijk gebruik te maken van zijn mogelijkheden. Mondmotoriek, uitspraak, stemgeving, ademing en het slikken komen aan bod.