LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


SPRAAK ALGEMEEN:

Spraak is volgens het woordenboek: het vermogen tot spreken. Binnen de logopedie heeft spraak te maken met het waarnemen van spraakklanken en vervolgens de aansturing van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van klanken. Problemen ontstaan wanneer iemand (jong of oud) moeilijkheden heeft met de spraak; de desbetreffende persoon is soms slecht of niet verstaanbaar voor zijn omgeving. Spraakstoornissen komen zowel bij kinderen als volwassenen voor.