LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


VERTRAAGDE SPRAAKONTWIKKELING.

Vertraagde spraakontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Jonge kinderen spreken de woorden meestal onvolledig uit. Bijvoorbeeld ‘toe’ voor ‘stoel’ of ‘ba’ voor ‘bal’. Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig be´nvloeden dat het kind zich soms niet duidelijk kan maken. Een kind van vijf jaar kan de meeste klanken goed uitspreken.

Een vertraagde spraakontwikkeling kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. Onder andere door een aangeboren afwijkingen in tong, lippen en/of gehemelte. Maar ook door neurologische letsels, een verminderd gehoor of een verstandelijke handicap.

Het gebeurt vaak dat er geen duidelijke oorzaak gevonden wordt voor de vertraagde spraakontwikkeling. Soms is het kind nog niet in staat een bepaalde beweging met tong,lippen of kaak juist uit te voeren, in dat geval is het ook belangrijk de mondmotoriek te bekijken en verbeteren.
Gewoonlijk zijn het de ouders of verzorgers, leidsters op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, creches of leerkrachten die zich op een bepaald moment zorgen maken over het spreken van het kind.
Advies van een logopedist is dan zeker op zijn plaats. Als het kind zich gaat terugtrekken, boos of verdrietig wordt omdat het niet begrepen wordt, is het ook verstandig om een logopedist in te schakelen voor onderzoek, advies en zo nodig behandeling.

Logopedie:
Binnen de behandeling zal gewerkt worden aan luisteroefeningen waarbij het kind leert minimale verschillen tussen woorden en klanken te onderscheiden. Verder zal met het kind geoefend worden om de juiste uitspraak te leren van voor het kind moeilijke klanken en klankcombinaties. Als het nodig is zal ook de mondmotoriek getraind worden.