LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


HEESHEID.

Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed of is het trillingspatroon van de stembanden niet correct. De stem is niet meer helder maar er is een fijne of grove ruis te horen. Soms kan de stem zelf gedeeltelijk of geheel wegvallen. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf of in het verkeerd gebruik hiervan. Vaak is het een combinatie van beiden. Een verkeerd gebruik van de stem kan leiden tot vormverandering van de stembanden. Er kunnen stembandknobbeltjes, ontstaan. Heesheid gaat vaak samen met een te harde of te zachte luidheid of een te hoge toon of geknepen spreken. De ademing kan anders en onregelmatig zijn. Vaak zijn er pijnklachten in het keelgebied.

Bij kinderen is heesheid vaak het gevolg van stemmisbruik terwijl het bij volwassenen meestal ten gevolge van verkeerd gebruik ontstaat.

Een hese stem kan gunstig beļnvloed worden door een goede lichaamshouding, ademing en stemgeving. De logopedist leert de cliënt verschillende technieken aan om zo optimaal mogelijk de stem te gebruiken. Resonantie (draagkracht) en articulatie (uitspraak) spelen ook een rol. Ook stemhygiënische maatregelen zijn nodig.

Logopedische therapie kan gecombineerd worden met chirurgische behandeling. Indien de kno-arts  afwijkingen aan de stembanden zoals knobbeltjes of poliepen vindt, kan  de KNO-arts een operatie aan de stem overwegen. (Vaak worden deze problemen veroorzaakt door (langdurig) stemmisbruik of verkeerd stemgebruik). Bij voorkeur vindt de logopedische behandeling dan zowel voor als na de operatie plaats.