LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


STEM PROBLEMEN.

Bij stemproblemen kan gedacht worden aan heesheid,schorheid, wegvallen van de stem, kraken van de stem, keelpijn of vermoeidheid bij het spreken. Dit kan een teken zijn van verkeerd stemgebruik. De stem kan ┤s avonds moe voelen en slechter zijn dan ┤s ochtends. Niet alleen verkeerd stemgebruik kan invloed hebben op de stem, maar ook omgevingsfactoren en fysieke factoren spelen een rol. Bij omgevingsfactoren kunt u denken aan: luchtkwaliteit (de vochtigheidsgraad en de hoeveelheid stof kunnen van invloed zijn), omgevingslawaai en de akoestiek van de ruimte waarin u spreekt. Bij fysieke factoren kunt u denken aan leeftijd, allergieën, vermoeidheid, medicijngebruik, angst en stressá ená hormonale veranderingen. We onderscheiden de volgende probleemgebieden: