LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


MEERTALIGHEID BIJ VOLWASSENEN.


Meertaligheid volwassenen

Wat is communicatie en verstaanbaarheid?
Communicatie is het contact tussen mensen. Wanneer het gaat om communicatie tussen anderstalige en Nederlandse volwassenen, is behalve een goede kennis van de Nederlandse taal ook het verstaanbaar Nederlands spreken belangrijk. Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor allochtone volwassenen en jongeren die de Nederlandse taal leren een probleem zijn. Tot 12 jaar kan een mens accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf 12 jaar is dit veel moeilijker. De juiste toepassing van woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme helpen de verstaanbaarheid vergroten. Sommige klanken en klankcombinaties in het Nederlands kunnen door mensen die het Nederlands als tweede taal leren moeilijk worden uitgesproken. Welke klanken dit zijn hangt af van de eerste taal.

Logopedie:
De logopedist helpt de communicatie en verstaanbaarheid van anderstalige volwassenen te verbeteren.