LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


TAALPROBLEMEN.

conversatie kinderen

Onder taal verstaan we veel aspecten waaronder de woordenschat, de zinsopbouw, het correct vervoegen van (werk)woorden, het gebruik van de taal in bepaalde situaties, verhaalopbouw. In al deze aspecten kunnen problemen ontstaan, zowel in de actieve als in de passieve taal. Actieve taal is de taal die gebruikt wordt, passieve taal is de taal die wordt begrepen.
Specifieke taalproblemen die met logopedie kunnen worden verholpen of verbeterd zijn: