LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


VERTRAAGDE TAALONTWIKKELING:

vertraagde taalontwikkeling

Taalproblemen bij kinderen bestaan uit een verlate taalaanvang of uit een vertraagde taal-ontwikkeling.

De oorzaak van taalproblemen is niet altijd aanwijsbaar, maar kan onder andere liggen in een gehoorprobleem, algemeen ontwikkelingsprobleem of gedragsprobleem.

Taalontwikkeling begint al meteen wanneer het kind geboren is en gaat de daarop volgende 5 1/2 jaar door. Daarna breidt de woordenschat zich nog verder uit. De ontwikkeling van taal verloopt altijd in verschillende stappen, maar wanneer wordt iets afwijkend? Ouders voelen dit over het algemeen aan en zijn een goede graadmeter. Als U zich zorgen maakt, kunt U altijd informatie inwinnen bij een logopedist.

Het is belangrijk om in de gaten te houden of Uw kind brabbelt, steeds nieuwe woorden leert en ook meer woorden gaat gebruiken. Rond de eerste verjaardag komt meestal een eerste woordje zoals “pappa, mamma, bal, auto, beer.” Daarna komen er steeds meer woorden bij.

Na enkele maanden gaat het kind deze woorden combineren, b.v. ”auto rijden, beer eten.” Zo breidt de taal zich steeds verder uit.

Het is beter om met een taalontwikkelings probleem te komen wanneer Uw kind 2,5 jaar oud is dan als hij al 5 jaar is. De achterstand is dan nog niet zo groot en makkelijker te verhelpen. Bovendien kan het preventief werken voor latere mogelijke leerproblemen.