LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


Logopediepraktijk OOST werkt (deels)* via contractvrije logopedie. Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract getekend voor 2023.

*Voor 2023 heeft Simone Weterings een contract met de volgende zorgverzekeraars: DSW-SH (DSW, in Twente en Stadholland), Zilveren Kruis / Achmea (FBTO, de Friesland, Interpolis, ZieZo, Pro life), ONVZ, VVAA, Jaaah

*Vanaf 2023 werkt Meriël van Heelsbergen geheel contractvrij. Wanneer u een restitutie basisverzekering heeft worden de behandelingen 100 procent vergoed. Wanneer u een natura basisverzekering heeft wordt er een percentage van de behandeling vergoed. Dit percentage verschilt per zorgverzekeraar.

Om recht te hebben op een vergoeding van de behandeling heeft u een geldige verwijzing van een arts, tandarts, orthodontist of specialist nodig.

Wanneer u de factuur niet indient bij uw zorgverzekeraar is er geen verwijzing nodig. Dit kan voorkomen wanneer bijvoorbeeld uw werkgever de behandeling vergoed.

Vergoeding gecontracteerde zorg 2023:
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt wel rekening met uw verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden.

Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars wordt de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Wanneer u verhinderd bent, is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. Als u later afzegt wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Tarieven ongecontracteerde zorg 2023:

- Intake en onderzoek (45 min)
- Intake en onderzoek na verwijzing (60 min)
- Individuele zitting reguliere logopedie (30 min)
- Internetzitting / Telelogopedie (30 min)
- Aan huis toeslag
- Telefonisch consult (15 min)
- Verslaglegging aan derden (30 min)

€ 67,50
€ 82,00
€ 46,50
€ 46,50
€ 20,00
€ 20,00
€ 42,00*


* Verslaglegging aan derden wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten hiervan worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Vergoeding contractvrije logopedie
De hoogte van de vergoeding bij contractvrije zorg verschilt per zorgverzekeraar en per type polis (natura- of restitutiepolis).
Wat voor polis heeft u?

- Restitutiepolis: bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist / arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.

- Naturapolis: bij een naturapolis wordt contractvrije logopedie gedeeltelijk vergoed (65 % tot 85 %) van het marktconforme tarief. Vraag bij uw zorgverzekeraar de hoogte van de vergoeding na.

Wanneer u verhinderd bent, is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. Als u later afzegt wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Waarom kiezen wij voor contractvrij werken?
Het werken zonder contracten met de zorgverzekeraars is een bewuste keus. De afgelopen jaren is de regeldruk in de zorg enorm toegenomen. Zorgverzekeraars eisen veel op administratief gebied tegenover een tarief wat 25 % onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteit ligt. Wij zijn van mening dat wij meer kwaliteit kunnen leveren en meer aandacht kunnen hebben voor de cliënt als we ons niet bezig hoeven te houden met zaken die niets te maken hebben met de inhoud van dit mooie vak.

Kwaliteit
De kwaliteit van onze logopedische zorg is gewaarborgd door deelname aan de kwaliteitskring stad Utrecht. We zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Het KP toetst de registratie en herregistratie voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Om aan deze eisen te voldoen volgen wij regelmatig bij- en nascholingen zodat hij wij op de hoogte blijven de meest recente ontwikkelingen binnen de logopedie. Daarnaast zijn wij zijn lid van de beroepsvereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Privacy
Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacyregelement van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wordt nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.